OFERTA

  • AKWAKULTURA

    Pożyteczne mikroorganizmy i zabiegi z ich udziałem mogą  być z powodzeniem stosowane na stawach hodowlanych. Wpływają korzystnie nie tylko na dobrostan ryb ale i na jakość samych ekosystemów stawowych.

  • ZBIORNIKI WODNE

    Mikroorganizmy są powszechnie wykorzystywane w ochronie środowiska przyrodniczego. Dominują w procesie oczyszczania wody, przetwarzania odpadów organicznych, w oczyszczalniach ścieków. Badania nad mikroorganizmami wyodrębnionymi ze środowiska naturalnego pokazały, że procesy przez nie prowadzone mają pozytywny wpływ na środowisko. To dało podstawy do stworzenia preparatów probiotycznych, stanowiących trzon biologicznej rekultywacji zbiorników wodnych.

  • CIEKI

    Kompleksowe podejście do rekultywacji wymaga działań ochronnych na obszarze zlewni i ograniczenia dopływu zanieczyszczeń biogennych (azotu i fosforu) ciekami.

Script logo