CIEKI

Kompleksowe podejście do rekultywacji wymaga działań ochronnych na obszarze zlewni i ograniczenia dopływu zanieczyszczeń biogennych (azotu i fosforu) ciekami. Dopiero po odcięciu dopływu zanieczyszczeń z zewnątrz można przejść do rekultywacji wewnętrznej (misy jeziornej). Wypracowaniu  takiego rozwiązania będzie służyło jedno z zadań realizowanych w ramach programu badawczego GEKON.

Script logo