AKWAKULTURA

Ich zastosowanie może być alternatywnym rozwiązaniem dla kosztownej renowacji stawu w trudnych warunkach terenowych. Biologiczna mineralizacja osadów prowadzona przez pożyteczne mikroorganizmy  jest dobrą alternatywą dla prac melioracyjnych z użyciem ciężkiego sprzętu, który nie wszędzie może dotrzeć. Zastosowanie probiotechnologii w postaci nośników stałych, oprysków lub jako dodatek do paszy może okazać się rozwiązaniem wielu problemów, z jakimi boryka się akwakultura. 

Naturalna technologia wykorzystująca pożyteczne mikroorganizmy  w stawach hodowlanych przyczynia się do:

 • szybszego obiegu materii w zbiornikach wodnych,
 • poprawy jakości wody odprowadzanej ze stawów rybnych,
 • redukcji ilości zawiesiny zalegającej na dnie,
 • spadku miąższości osadów dennych nawet o 30 %,
 • redukcji stref beztlenowych i lepszego przyswajania podawanej paszy, zmniejszenie ilości osadów organicznych zwiększa ilość tlenu zawartego w wodzie, 
 • powiększenia kubatury stawów i zwiększenia tym samym ich pojemności retencyjnej,
 • wzrostu naturalnej produktywności zbiornika nawet o 40-50 %,
 • poprawa walorów smakowych mięsa ryb.

 

Pożyteczne mikroorganizmy w żywieniu ryb hodowlanych.

Pozytywne efekty zdrowotne w przypadku ryb można osiągnąć dodając pożyteczne mikroorganizmy bezpośrednio do paszy. Nasączanie paszy preparatami można stosować w konwencjonalnych obiektach stawowych jak i w ekologicznej akwakulturze.

W doświadczeniach prowadzonych w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie wykazano, że dodatek kompozycji pożytecznych mikroorganizmów:

 • wpływał korzystnie na przyrosty jednostkowe narybku, kroczka i ryby handlowej (karpi),
 • powodował zmniejszenie współczynników pokarmowych,
 • w ogólnym bilansie powodował obniżenie kosztów żywienia karpi konsumpcyjnych,
 • poprawił walory smakowe mięsa ryb - wyeliminował mulisty aromat.

Dawki oraz sposoby aplikacji powinny być dostosowane do lokalnych warunków, oferujemy pomoc w ustaleniu planu rekultywacji. 

 

Literatura:

Cieśla M., Żelazny J., Warszawa 2014, Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w chowie i hodowli ryb z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii, Publikacja opracowana w związku z projektem „Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. 
Cieśla M., Śliwiński J., Ostaszewska T., Jończyk R., Pęczkowski T., 2012, Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego 2011. Wyd. ITP., Falenty
Cieśla M., Śliwiński J., Ostaszewska T., Jończyk R., Wojda R., 2013, Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego 2012. Wyd. ITP., Falenty
Cieśla M., Śliwiński J., Ostaszewska T., Jończyk R., Wojda R., 2014, Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego 2013. Wyd. ITP., Falenty
Sitarek M. 2014, Zastosowanie Technologii mikroorganizmów na karpiowych stawach hodowlanych , Przegląd Rybacki 5 (137) 

 

Script logo