“Zakup innowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii redukcji zanieczyszczeń obszarowych z wykorzystaniem barier denityfikacyjnych" w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi dla IOB dla MŚP POIR, 2014-2020

Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii redukcji zanieczyszczeń obszarowych z wykorzystaniem barier denitryfikacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Cel projektu: wdrożenie innowacji technologicznej, która umożliwi rozszerzenie oferty rynkowej Wnioskodawcy o nową usługę - redukcję zanieczyszczeń obszarowych z wykorzystaniem złóż denitryfikacyjnych wzbogaconych kulturami bakterii

Planowane efekty: wdrożenie usługi redukcji zanieczyszczeń obszarowych z wykorzystaniem barier denitryfikacyjnych wzbogaconych mikroorganizamami.

Wartość projektu: 1 779 564,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 1 446 800,00 zł netto

Dofinansowanie:  1 012 760,00 zł (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

 

Script logo