Mikronatura Środowisko

Jesteśmy firmą, działającą na rynku od 2011 roku, zajmującą się zagadnieniami związanymi z ochroną i poprawą stanu wód powierzchniowych.

Mikronatura Środowisko, w ramach własnych prac badawczych, wypracowała nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także stała się wyłącznym licencjobiorcą wynalazków w dziedzinie ochrony wód opracowanych przez wybitne uczelnie państwowe i instytuty badawcze. [czytaj dalej]

TECHNOLOGIE

Mikronatura Środowisko dysponuje nowatorskimi technologiami, których zastosowanie przyczynia się do eliminacji lub znacznego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych i punktowych powstających na obszarach wiejskich. Efektem zastosowania tych technologii jest zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, a także zdecydowana poprawa jakości cieków wodnych, jezior oraz całej zlewni.

PROJEKTY

GEKON

„Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy”. [czytaj więcej]


PROJEKT 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnych technik redukcji zanieczyszczeń obszarowych z wykorzystaniem barier denitryfikacyjnych”. [czytaj więcej]

Information in English

Organic Manure Plate (Organiczna Płyta Obornikowa – OPO) – technology which enables reduction of point source pollutants from agricultural production environment.

technology reducing area pollutants (in particular, nitrogen), which employs denitrification deposits enriched with bacteria cultures, improves ecological quality of lakes and watercourses.