O NAS

Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. to firma zajmująca się zagadnieniami związanymi z ochroną i poprawą stanu wód powierzchniowych. Swoje działania koncentruje na kompleksowej rekultywacji zbiorników wodnych (w tym ekosystemów stawowych) i poprawie dobrostanu ryb hodowlanych (akwakulturze). Wykorzystuje do tego celu nowatorską i naturalną technologię rewitalizacji wód, bazującą na pożytecznych mikroorganizmach. 

Spółka działa w ramach międzynarodowego klastra biotechnologicznego o nazwie PROBIOCLUSTER, na którego czele stoi Stowarzyszenie EkosystEM–Dziedzictwo Natury. Jest również jednym z założycieli oraz aktywnym członkiem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych. Dodatkowo firma korzysta z fachowej pomocy jednostki badawczej Stowarzyszenia, jaką jest Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku. Instytut czuwa nad jakością wykorzystywanych w procesie rekultywacji  preparatów probiotycznych, a dodatkowo oferuje specjalistyczne usługi analityczne, które realizowane są w zakresie mikrobiologii, biologii molekularnej oraz analiz instrumentalnych. 

Aby zapewnić jak najwyższą jakość realizowanych działań Mikronatura Środowisko korzysta z szerokiego wsparcia naukowego: 

- Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi, 

- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ochrony Wód, 

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- Uniwersytet Gdański, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

- Polskie Towarzystwo Limnologiczne

Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. w prowadzonych działaniach posiłkuje się własnym szczepem bakterii Bacillus licheniformis PROENV1. Urząd Patentowy RP nadał mu numer P.409655. Szczep Bacillus licheniformis PROENV1 został wyizolowany z gleby i wyselekcjonowany w procedurze skriningowej spośród dużej populacji izolatów. Posiada on zdolność do metabolizowania metali ciężkich, rozkładu ropopochodnych i charakteryzuje się aktywnością przeciwko drobnoustrojom zaliczanym do wskaźników sanitarno-epidemiologicznym jak E. coli czy E. faecalis.

 

Script logo